Till toppen av sidan
Nav

Plåtentusiasterna AB är certifierade inom byggnadsplåt.

En auktoriserad leverantör ger många fördelar:

  • Ger trygghet och tydlighet för dig som kund.
  • Är en kvalitetsstämpel på företaget.
  • Innebär att företaget har en dokumenterad projektstyrning.
  • Är en garant för att leveransen till dig som kund är kvalitetssäkrad.
  • Certifieringen utförs av extern part med SWEDAC-ackredering.
  • Vi som leverantör har tillgång till unik kunskap och verktyg. Bland annat en handbok med instruktioner och mallar för dokumentation.

Mer information hittar du hos Incert (http://www.incert.se/teknikomraden/byggnadsplat/)

Plåt och ventföretagen (https://www.pvforetagen.se/branschinfo/byggnadsplat/auktorisation-byggplat/)

Låt ditt behov bli vårt engagemang!

Kontakta oss