Till toppen av sidan
Nav

Referenser

Brf Åbylund omläggning av tak som pågår 2016–2018, beställare Brf Åbylund. Projektering och kontroll HSB konsult Peter Segerlund 010 442 14 26, besiktning Roslagens Plåtkonsult Jimmy Olsson 076 808 35 20. Totalentreprenad på 37 milj.

 

Farsta Centrum omläggning av tak 2017, beställare Farsta Centrum HB, Atrium Ljungberg. Beställarens ombud Stefan Hedlund 070-341 54 25, besiktning och kontroll Oscar Mässing 070-291 05 80. Totalentreprenad på 3,9 milj.

 

Farsta Centrum leverans och montage av vajersystem, beställare Farsta Centrum HB, Atrium Ljungberg Stefan Hedlund 070 341 54 25, besiktning och kontroll Oscar Mässing 070-291 05 80. Totalentreprenad på 2,7 milj.

 

Brf Dykärret 14 i Stockholm, omläggning tak 2017, beställare Brf Dykärret 14. Beställarens ombud Per Lambert 070 594 22 62, besiktning och kontroll Oscar Mässing 070-291 05 80. Totalentreprenad på 2,4 milj.

 

Kv Höjden 15 i Västerhaninge, Nyproduktion villa med dubbelfalsad bandtäckning med specialtillverkade fotrännor och beslagning av skorstenar m.m. Beställare Rexcon Real Estate AB, beställarens ombud Niklas Eckerblom 073 508 08 36. Utförande entreprenad 200 000 kr.

 

Hägerstenshamnens skola nyproduktion bandtäckning på Pir 2016–2017, pågår. Beställare är Peab Sverige. Projektering och kontroll och besiktning Roslagens plåtkonsult AB Stefan Lardner 070-812 13 12. Utförande entreprenad på 3 milj.

 

Brf Ordenstrappan 2 omläggning av tak skivtäckning, kopparplåt 2016–2017. Beställare Brf Ordenstrappan Bengt Arnell 0707103201 kontroll och besiktning Oscar Mässing 070-291 05 80. Totalentreprenad på 3 milj

 

Farsta Centrum omläggning av tak 2013–2016, beställare Manil Bygg AB Mathias Nilsson 070 541 81 81, besiktning och kontroll Oscar Mässing 070-291 05 80. Underentreprenad på 8,6 milj.

 

Brf Balder omläggning av tak 2015, beställare Brf Balder. Projektering och kontroll HSB konsult Peter Segerlund 010 442 14 26, besiktning Roslagens Plåtkonsult Jimmy Olsson 076 808 35 20. Totalentreprenad på 7,7 milj.

 

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB Björn Selldén 0709 457 200. Utförda tätskitsarbeten under 15 år.

 

I samtliga takomläggningar har ett nytt taksäkerhetssystem monterats av fabrikat Fallprotec eller Weland Stål alternativt CW Lundberg av Certifierade montörer.

 

 

 

Låt ditt behov bli vårt engagemang!

Kontakta oss